Back
پشتیبانی جزئیات نرم افزار لیست قیمت بلاگ

exrill

رویکردی نو در مدیریت اطلاعات عملیات حفاری

گزارشهای عملیات حفاری سکوها را با دقت تهیه کنید، در یک سیستم متمرکز نگهداری کنید، هوشمندانه توزیع کنید

و در نهایت از اطلاعات آن به عنوان یک ابزار قدرتمند پشتیبان تصمیم گیری استفاده نمایید

پایش عملکرد ناوگان حفاری

از طریق شاخصهای عملکردی تعریف شده در داشبورد مدیریتی، عملکرد ناوگان حفاری را بصورت روزانه مورد پایش قرار دهید.

تجزیه و تحلیل اطلاعات عملیات حفاری

از طریق گزارشهای تجمیعی متنوع گنجانده شده در نرم افزار، به تجزیه و تحلیل اطلاعات عملیات حفاری بپردازید.

دسترسی به گزارشهای حفاری در هر زمان و مکان

با توجه به تحت وب بودن نرم افزار، اطلاعات و گزارشهای حفاری در هر نقطه از جهان و هر زمان از شبانه روز در دسترس قرار دارند.

مناسب سکوهای جکاپ، خشکی و نیمه شناور

نرم افزار قابلیت استفاده روی انواع سکوهای جکاپ، خشکی و نیمه شناور را داشته، براحتی می توانید اطلاعات آنها را مدیریت کنید.

EXRILL قابلیتهای نرم افزار

امکانات نرم افزار تجربه جدیدی از کار با اطلاعات عملیات حفاری ارائه می دهد، بگونه ای که کاربران تسلط و اشراف بر داده ها را به معنای واقعی لمس خواهند نمود

ایمیل گزارش روزانه خلاصه عملیات حفاری به مدیران

مدیران حفاری نیاز به جزئیات کامل گزارشهای روزانه ندارند. لذا مهم ترین اطلاعات روزانه بصورت خلاصه و خودکار توسط نرم افزار برای مدیران ایمیل می شود. در ضمن این اطلاعات درون نرم افزار هم در دسترس هستند

نگهداری و بایگانی متمرکز کلیه گزارشهای روزانه

کلیه گزارشهای روزانه عملیات حفاری مربوط به کلیه سکوها بصورت متمرکز و یکجا در نرم افزار بایگانی و نگهداری می شوند و بدین ترتیب مسئله از دست دادن و گم شدن گزارشهای گذشته برای همیشه حل می شود

دسترسی آسان به گزارشهای روزانه

بدون نیاز به جستجو در ایمیلها یا هر نوع سیستم بایگانی براحتی بین گزارشهای روزانه سکوهای مختلف و تاریخهای مختلف سوئیچ کنید

محاسبه جمع زمانهای انتظار روزانه ناوگان حفاری

زمان انتظار سکوها از مهم ترین داده ها می باشد که برای مدیران حفاری بسیار اهمیت دارد. این مقدار توسط نرم افزار محاسبه و نشان داده می شود

کاهش هزینه تهیه گزارشهای تجمیعی و تحلیلی

ذخیره ساختار یافته داده ها منطبق بر ارتباطات واقعی داده ها تهیه هر نوع گزارش تجمیعی و تحلیلی را به آسانی و با هزینه کم امکانپذیر ساخته است

تهیه خودکار صورتوضعیت کارکرد ماهانه سکوها

با ورود روزانه اطلاعات عملیات حفاری گزارش کارکرد ماهانه سکو نیز بتدریج تکمیل می گردد، بگونه ای که در اولین روز ماه بعد گزارش مذکور آماده چاپ، جهت ارسال به کارفرما خواهد بود

محاسبه جمع متراژ حفاری روزانه ناوگان حفاری

متراژ حفاری سکوها از مهم ترین داده ها می باشد که برای مدیران حفاری بسیار اهمیت دارد. این مقدار توسط نرم افزار محاسبه و نشان داده می شود

محاسبه جمع تعداد حوادث روزانه ناوگان حفاری

تعداد حوادث سکوها از مهم ترین داده ها می باشد که برای مدیران حفاری بسیار اهمیت دارد. این مقدار توسط نرم افزار محاسبه و نشان داده می شود

محاسبه جمع زمانهای تعمیرات روزانه ناوگان حفاری

زمان تعمیرات سکوها از مهم ترین داده ها می باشد که برای مدیران حفاری بسیار اهمیت دارد. این مقدار توسط نرم افزار محاسبه و نشان داده می شود

قابلیت انتخاب واحدهای شمارش مختلف برای کمیتها

برای هر کمیت واحدهای شمارش مرسوم در نرم افزار گنجانده شده است تا شرکتهای حفاری مختلف بتوانند بر اساس فرهنگ عملیاتی خود، واحد شمارش مناسب را برای هر کدام از کمیتها انتخاب کنند

ارائه لیست افراد وارد شده و خارج شده به / از سکو

لیست افراد وارد شده و خارج شده به / از سکو توسط نرم افزار تهیه و ارائه می گردد

محاسبه تعداد افراد روی سکو و ورودی و خروجی

تعداد افراد حاضر روی سکو، تعداد افراد وارد شده به سکو و تعداد افراد خارج شده از سکو بصورت روزانه توسط نرم افزار محاسبه و ارائه می گردد

محاسبه زمانهای کارکرد سکو به تفکیک کدهای عملیاتی

با این قابلیت می توان کل زمان کارکرد سکو را برای یک کد عملیاتی خاص در یک دوره زمانی خاص محاسبه کرد

ارائه نمودار مقایسه پیشرفت برنامه ای و واقعی چاه

نرم افزار بصورت روزانه نمودار مقایسه پیشرفت عملکرد برنامه ای و واقعی عملیات حفاری روی چاه را ارائه می دهد

روی نمودار PT و NPT مشاهده زمانهای

نرم افزار مقایسه بین زمانهای عملیاتی و غیر عملیاتی را از طریق نمودار برای پایش کارایی عملیاتی سکوها ارائه می دهد

جزئیات کامل قابلیت های نرم افزار